Boron Nitride

Bu bor türevi:
-Ürüne duyusal etki özelliği kazandırarak kullanımını kolaylaştırır,
-Renk eşitsizliğini dengelemek için cilde yardımcı olur.