Yasal Uyarı

NAOS,

43.474.650 € sermayeli SAS,
Merkez ofisi 355 rue Pierre-Simon Laplace – 13290 Aix-en-Provence – FRANSA
Aix-en-Provence RCS'ye 535 236 418 numarasıyla kayıtlı
Tel.: +33 (0)4.42.16.30.60


Web Sitesi Genel Müdürü : Anthony Lallier

Barındırdığı web sitesi:
NOVIUS,
SA veya sermaye 102 750 €
Immatriculée veya RCS de Lyon sous le numero 443 207 154
Merkez : 55 avenue Galline – 69100 Villeurbanne – Fransa

Agence NOVIUS tarafından tasarlanan ve geliştirilen web sitesi
Web Sitesi Yönetim Direktörü: Anthony Lallier

Web sitesi hostu:
OVH 10 069 020 € sermaye ile SAS
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
Merkez: 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Fransa

Web sitesi tasarımcı ve geliştiricisi:
BUG AGENCY
15 rue de turbigo,
75002 Paris
Telefon : 01 55 35 05 25
İletişim: contact@bug-agency.com
www.bug-agency.com/

Fotoğraflar:
Anastacia Kovak
Nathan Anderson / Unsplash
PEXELS
Harpazo Hope / GETTY
Matjac Slanic / ISTOCK
Everste / ISTOCK
Megan Rogers / OFFSET
COLORPONG

Gizlilik / Telif Hakkı

Bu sitede yer alan markalar ve logolar, NAOS şirketi tarafından veya ilişkili üçüncü şahıslar tarafından tescilli ticari markalardır.

Bu sitede söz konusu olan marka veya logolardan herhangi biri için herhangi bir lisans veya kullanım hakkı verilmeyecektir ve önceden yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz.

Bu sitede yayınlanan belgelerin çoğaltılması sadece bilgilendirme amaçlı ve yalnızca özel kullanım için izinlidir. NAOS şirketi tarafından önceden yazılı izin verilmedikçe, bu çoğaltmaların ve özellikle ticari amaçlarla kullanılmasının başka herhangi bir şekilde kullanılması kesinlikle yasaktır.

NAOS şirketi, cezai kovuşturma talebi de dahil olmak üzere fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmesini yasal olarak uygulama hakkını saklı tutar.

Yükümlülük

Bu site üzerinden erişilebilen tüm bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Burada yer alan bilgilerle ilgili olarak açık veya zımni hiçbir garanti veya güvence verilmez. NAOS firması, kullanıcının bilgisayar ekipmanına veya başka bir tesise zarar verebilecek herhangi bir hasar veya virüs de dahil olmak üzere siteye erişimden veya kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır.

NAOS şirketi, bu sitede yer alan hatalardan veya eksiklerden sorumlu tutulamaz. Bu web sitesinde gösterilen NAOS ürünlerinin fotoğrafları bağlayıcı değildir. İnternet sitesinde bulunan bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği veya eksiksizliği konusunda herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu bilgilerin kullanımı için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

NAOS şirketi, herhangi bir şahsın siteye erişiminden veya erişememesinden kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı nedenlerden, doğasından veya sonuçlarından bağımsız olarak oluşabilecek herhangi bir zarardan veya doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan herhangi bir bilgiye atanan sitenin ve / veya güvenilirliğin kullanımından sorumlu değildir.

Kullanıcı, bu site üzerinden medeni veya cezai sorumluluk doğurabilecek herhangi bir bilgiyi iletmemeyi kabul eder ve bu nedenle bu siteyle kamu düzenini veya hakaret içeren bilgileri baltalayabilecek yasadışı bilgileri ifşa etmemeyi kabul eder.

NAOS şirketi, mevcut siteye hiperlink ile bağlanan harici siteler üzerinde hiçbir kontrole sahip değildir ve dolayısıyla içeriklerine ilişkin tüm sorumluluğu reddeder. Diğer sitelerle olan bu bağlantılar, hiçbir şekilde, sitenin kendi kullanım koşullarına ve gizlilik politikalarına tabi olan NAOS şirketi ve bu siteler arasında bir onay veya hiçbir şekilde bir ortaklığı teşkil etmez. Bunlara ek olarak, NAOS firmasının açık izni olmadan siteye giden bir bağlantı kurmaya doğal veya tüzel kişi yetkili değildir.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu [“KVKK”] uyarınca; aşağıda belirtilen işleme amacı ile bağlantılı ve sınırlı olacak şekilde kullanıcıların ya da üyelik sistemine geçilmesine halinde üyelerin [“Kullanıcı/Üye] Naos ile paylaşmış olduğu kişisel verilerinin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde kaydedilecek, depolanacak, güvenli bir şekilde muhafaza edilecek, gerekmesi halinde değiştirilecek, yeniden düzenlenecek, ilgili mevzuat gereği bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda, yurt içi veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılacak, devredilebilecek, elde edilebilir hale getirilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olduğunu sizlere bu Site’de ilan edilmek suretiyle bildiririz.

İşlenen Kişisel Veriler, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

Kullanıcı/Üye’ye ait ad, soyadı, doğum tarihi, cep telefonu numarası, sabit telefon numarası, e-posta adresi, adres, IP adresi ile erişime ilişkin tüm trafik bilgileri; sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda Kullanıcı/Üye’nin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler gibi Kullanıcı/Üye’yi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik kişisel veriler [“Kişisel Veriler”], Kullanıcı/Üye’ye daha iyi hizmet verebilmek, Kullanıcı/Üye ile sözleşme akdetmek, Kullanıcı/Üye’ye verilen hizmetin devamı ve iyileştirilmesi, satış, pazarlama ve ticari iletişim yapılabilmesi, satış sonrası hizmetler, varsa abonelik süreci ve buna bağlı operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi/devam etmesi, istatistiki çalışmalar ve pazar araştırması yapılabilmesi gibi amaçlarla işlenebilmektedir. Söz konusu Kişisel Veriler’in diğer işlenme amaçları, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun başta olmak üzere Radyo Televizyon Üst Kurulu mevzuatı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ilgili diğer yasal düzenlemeler uyarınca Kullanıcı/Üye’ye ait Kişisel Veriler’i işlemek; elektronik veya kağıt ortamında işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme ve bilgi paylaşma yükümlülüklerine uymaktır. Kişisel Veriler; Kullanıcı/Üye’ye daha iyi hizmet verebilmemiz adına Kullanıcı/Üye’lerin gerekli olduğu durumlarda açık rızalarına istinaden, yasal düzenlemeler uyarınca veri işleme amacı ve hukuki sebepler ile sınırlı olarak, bağlı ortaklıklarımıza ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, Naos’un faaliyetlerini yürütmek üzere ilgili sözleşmeler kapsamında hizmet aldığı ya da işbirliği yaptığı yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile KVKK’nın öngördüğü hallerde veri güvenliğine ilişkin tedbirler de alınarak; KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir. Kullanıcı/Üye’ye ait Kişisel Veriler ile gezinme ve trafik bilgileri; güvenlik ve yasalar karşısındaki yükümlülüğümüzü ifa etmek amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğümüzün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

Kullanıcı/Üye, işlenen Kişisel Verileri’nin neler olduğunu ve işlenip işlenmediğini, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir, verileri işlenmişse bu hususta bilgi talep edebilir, yurt içi veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir, eksik veya yanlış işlenen Kişisel Veriler söz konusu ise veya işlenen Kişisel Verileri’nde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerin düzeltilmesini, değiştirilmesini, güncellenmesini, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini, bu işlemlerin (eksik veya yanlış işlenen Kişisel Verileri söz konusu ise, bu verilerin düzeltilmesini veya KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep edebilir; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir ve Kişisel Veriler’in kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep edebilir. Kullanıcı/Üye, bu kapsamdaki haklarını KVKK md. 13/f.1 uyarınca:

• “info@tr.naos.com” uzantılı e-posta adresine, Kullanıcı/Üye’ye ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta göndermek (aynı zamanda Naos’a hitaben yazılan “word veya pdf.” formatındaki bir dosyada imzalanarak gönderilebilir);

• Naos’un kayıtlı e-posta adresine, Kullanıcı/Üye’ye ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta göndermek veya

• Kargo ile ıslak imzasını taşıyan bir dilekçe göndermek suretiyle Naos’a başvuru yaparak, her türlü taleplerini iletebilir.

Kişisel Veri Saklama Süresi

Naos, KVKK uyarınca işlediği Kişisel Verileri yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Tutulan veriler verinin işlenmesini gerektiren sebepler sona erdikten sonra silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Örnek vermek gerekirse 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile buna bağlı yönetmelik uyarınca Kişisel Veriler’in pazarlama veya tanıtım amaçları için kullanılacağına ilişkin Kullanıcı/Üye’nin onayının geri alındığı durumlarda, Kişisel Veriler’in kayıtları bu tarihten itibaren 1 yıl saklanır. Ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanır. 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca ise işlediğimiz trafik verileri 2 yıl saklanır ve süre bittikten sonra anonim hale getirilir. Her halükarda Kişisel Veriler’in birden fazla sebeple işlenmiş olması halinde, söz konusu verinin işlenmesini gerektiren tüm nedenler ortadan kalktığında ilgili veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Çerez (Cookie) Kullanımı

Naos, internet sitesi, ve/veya mobilweb ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile Kullanıcı/Üye Site ziyaret bilgilerini işleyebilecektir.

Çerezler, Kullanıcı/Üye’nin söz konusu internet sitesini ziyaret ettiğinde veya mobilweb üzerinden bağlandığında, Kullanıcı/Üye’nin internet tarayıcısı tarafından yüklenen ve bilgisayarı, cep telefonu veya tabletinde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır.

Naos, söz konusu internet sitesi ve mobilweb bulunan çerezleri günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri Kullanıcı/Üye’nin tercihleri ile ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar ve bu amaçla 3. kişilerle paylaşabilir. Naos, söz konusu internet sitesi ve mobilweb üzerinden, Kullanıcı/Üye’ye özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, söz konusu mecraların içeriğini Kullanıcı/Üye’ye göre iyileştirmek ve/veya tercihlerini belirlemek amacıyla; Kullanıcı/Üye’nin söz konusu mecralar üzerinde gezinme bilgilerini ve/veya bu mecralar üzerindeki kullanım geçmişini izleyebilmektedir. Buna ek olarak, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda bu mecralar üzerinde Kullanıcı/Üye’den toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Söz konusu eşleştirme ve kullanma, yalnızca işbu Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dahilinde kalacak olup sadece bu amaçlar dahilinde 3. kişilerle paylaşılabilecektir.

Çerez Çeşitleri ve Sınırlama

Naos, internet sitesi ve mobilweb oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, Kullanıcı/Üye tarayıcılarını kapattığında sona erer. Kalıcı çerez ise Kullanıcı/Üye’ye ait sabit diskte uzun bir süre kalır. Kullanıcı/Üye, internet tarayıcılarının “yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerek veya  “www.allaboutcookies.org” veya “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilir. Kullanıcı/Üye kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddetmesi halinde, söz konusu web sitesini ve mobilwebi kullanmaya devam edebilir, fakat söz konusu mecraların tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişimi sınırlı olabilir.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel Veriler’in korunması Naos için son derece önemli bir konudur. Kişisel Veriler’e yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı Kullanıcı/Üye’yi korumak için gerekli teknik ve idari her türlü önlemi almaktayız. Kişisel Veriler’i işlerken genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktayız.

Kişisel Veriler’i gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmekteyiz. Gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almamıza karşın, Naos’a ait internet sitesine, mobilweb ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda Kişisel Veriler’in zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alırız.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

İşbu Politika’da tarafımızdan zaman zaman değişiklik yapılabilecektir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın internet sitesinde/webmobilde ya da aplikasyonda yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Bu sebeple Kullanıcı/Üye’nin işbu metni periyodik olarak gözden geçirmesini öneririz. Kullanıcı/Üye, varsa Kişisel Bilgileri de içeren üyelik bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman internet sitesinde yer alan iletişim bilgilerinden Naos’ya ulaşarak da iletebilir. Talepler en kısa sürede değerlendirilerek uygulamaya alınacaktır.

İletişim İzni

Kullanıcı/Üye’nin  Naos ile paylaşmış olduğu Kişisel Veriler; satış-pazarlama iletişimi ve genel bilgilendirmeler amacıyla, çerez politikamızda belirttiğimiz şekilde diğer şirketlerden topladığımız bilgiler ile birleştirerek hizmetlerimizin içerik ve tanıtımlarımızın geliştirilmesi ve kişileştirilmesi veya yeni hizmetler sunabilmek amacıyla ve her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla Naos tarafından kullanabilir. Bu Kişisel Veriler, aynı zamanda sadece Kullanıcı/Üye’ye sağlanacak hizmetlerin daha iyi sunulabilmesi, daha güvenli bir şekilde saklanması, korunması ve olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri güvenliği konusundaki hassasiyetimizi paylaşan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden; yerli ya da yabancı ülkelerde yerleşik 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır. Kullanıcı/ Üye, pazarlama amaçlı bu tanıtımları almamak veya söz konusu reklam-kişiselleştirme, yeniden hedefleme uygulamalarında yer almak istemediği takdirde, taleplerini her zaman internet sitesinde yer alan iletişim bilgilerinden Naos’a ulaşarak da iletebilecektir.