Maltodextrin

Bu nişasta türevi ürünü homojenleştirmek ve dengelemek için kullanılır.