Potassium Sorbate

Bu sorbik asit türevi bir koruyucu bileşendir. Bu özelliği sayesinde ürün kullanım süresi boyunca mikrobik bulaşmalardan korunmuş olur.