Propane

Bu itici güç ürünün minik damlacıklar şeklinde yayılmasına yardımcı olur.