Sodium Bisulfite

Bu sülfür türevi antioksidandır ve ürünün içerdiği bileşenlerin oksitlenmesini önler.