Sodium Glycerophosphate

Bu gliserofosforik asit türevi, üründe bulunan mineral filtrelerin ve pigmentlerin dengelenmesine yardımcı olur.