Sodium Levulinate

Bu levulinik asit türevi bileşen, ürünü stabillize eder ve homojenliğine katkıda bulunur.