Sodium Phytate

Bu fitik asit türevi bileşen ürünü stabillize eder ve homojenliğine katkıda bulunur.