Tin Oxide

Kalay oksit opaklaştırıcı özellikleriyle tanınmaktadır: ürünün yarı saydam görünümünü azaltır.