COMPLEXE BRONZ

BRONZ kompleksi cildin doğal güneş koruma mekanizması olan melanogenezi biyolojik olarak uyarır ve doğal bronzlaşmayı kolaylaştırır.