Güneş Ürünlerinizin Deniz Canlıları Üzerindeki Etkilerini Araştırıyor Musunuz?

NAOS olarak, ürünlerimizin özellikle biyolojik çeşitlilik açısından zengin olan tuzlu sularda (denizler ve okyanuslar) ve tatlı sularda (göller ve nehirler) yaşayan organizmalar üzerindeki etkisini ölçüyoruz. Bu nedenle mercan ve deniz yosunlarının yanı sıra tatlı su planktonları (Daphnia magna Straus) üzerinde ekotoksisite testleri gerçekleştiriyoruz.

Ve tüm su ekosistemlerini korumayı önemsediğimiz için bu konu sadece güneş bakım ürünlerinden çok daha fazlasını kapsamaktadır. Bu nedenle, durulanan hijyen ürünleri gibi sucul ekosistemlerle temas edebilecek tüm ürünler üzerinde biyolojik olarak parçalanabilirlik testleri gerçekleştiriyoruz.

Bu Cevabı Faydalı Buldunuz mu?